Thema’s

Servicekosten

De CPRW krijgt regelmatig vragen van huurders en bewonerscommissies over de servicekosten. Meestal verwijzen we door naar Woonbron, want we hebben bij de huurdersorganisatie niet de mogelijkheid om in uw persoonlijke dossier te kijken. Wel ontvangen we graag uw klachten zodat de CPRW in gesprek kan gaan met Woonbron als er meerdere klachten over dezelfde situatie binnenkomen. Er is dan namelijk sprake van een groter (beleids)probleem. Ook wanneer u al het gesprek bent aangegaan met Woonbron en u het gevoel heeft niet verder te komen, kunt u de hulp van de CPRW inroepen.

Drie onderwerpen

De meeste meldingen die nu binnenkomen over servicekosten gaan over drie onderwerpen. Over deze onderwerpen zijn wij in gesprek met Woonbron. In die gesprekken proberen we samen tot oplossingen te komen.

1. Achterstand afrekening servicekosten

Het komt voor dat er achterstanden zijn bij de afrekening van de servicekosten. Dat komt met name voor in complexe en specifieke zaken met wijkbeheerder, VvE’s en huurders in één complex.

2. Gekoppelde contracten van huurwoningen met parkeerplaats

De CPRW heeft problemen geconstateerd bij gekoppelde contracten van huurwoningen met parkeerplaats. Soms wordt er geen voorschotbedrag ingerekend voor schoonmaak en elektriciteitsgebruik bij de parkeerplaats.

3. Onduidelijkheid afrekening servicekosten, met name over uren wijkbeheerder

We krijgen meldingen over onduidelijke, in rekening gebrachte, voorschotten van servicekosten. De in rekening gebrachte voorschotten moeten zo dicht mogelijk de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten benaderen. Wanneer daar grote verschillen tussen zitten is het nuttig om daar een gesprek over te voeren. Zo is de CPRW voorstander van afspraken om de inzet van de huismeestertaken van de wijkbeheerder twee keer per jaar af te stemmen met de bewonerscommissie. Wij zijn van mening dat de bewonerscommissies het recht hebben om een overzicht van de taken/uren/kosten van de wijkbeheerder op te vragen bij Woonbron. Op het overzicht staan de taken die de wijkbeheerder verricht heeft, hoeveel uren hiervoor gewerkt is, de kosten die hieraan verbonden zijn en welke voor rekening van de huurders zijn en welke voor rekening van Woonbron.

Wat te doen als verhuurder te laat is met afrekening servicekosten?

Met dank aan de Woonbond publiceren we deze tekst wat een huurder kan doen als de verhuurder te laat is met de afrekening van de servicekosten en het gespecificeerde overzicht.

“De verhuurder is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na een kalenderjaar een gespecificeerd overzicht te geven van de in rekening gebrachte servicekosten over dat jaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen servicekosten die per kalenderjaar worden afgerekend en servicekosten die gaan over een andere periode, bijvoorbeeld van mei tot mei of september tot september. Dergelijke ‘gebroken’ boekjaren zie je vooral bij de afrekening van de stookkosten.”

De afrekening over 2020 moet de huurder vóór 1 juli 2021 hebben ontvangen.

Verzoek aan Huurcommissie

Als de verhuurder de afrekening niet of te laat verstrekt, staat daar helaas niet echt een straf op. In ieder geval mag hij, zolang de afrekening niet is verstrekt, het voorschotbedrag niet verhogen. Een voorstel daartoe kunt u dan dus weigeren. Daarnaast kunt u, als u geen afrekening heeft ontvangen terwijl dat wel had gemoeten, een beroep doen op de Huurcommissie. Die stelt dan zo nodig vast wat de servicekosten zijn. Zo’n verzoek aan de Huurcommissie is mogelijk tot 24 maanden na de datum waarop u de afrekening had moeten ontvangen. Bij de afrekening over 2019 kan dit dus tot 1 juli 2022.

Menu

Thema’s