Over De Samenwerking

Waarom een bewonersvereniging

De snelle verzakelijking van corporaties vraagt om een sterke belangenbehartiging. Een sterke bewonersvereniging is nodig om mee te kunnen praten. Met name over twee zaken die huurders en ex-huurders van Woonbron altijd aangaan: de hoogte van de huur en het onderhoud. Een noodzakelijke voorwaarde voor een krachtige belangenbehartiging is onafhankelijkheid.

Samen met bewonersraden en VvE’s!

Een sterke bewonersvereniging opereert op alle niveaus. Op het corporatieniveau is er de bewonersvereniging De Samenwerking. Op buurt- en complexniveau blijven de bewonersraden en VvE’s hard nodig. Bewonersvereniging en bewonersraden en VvE’s vullen elkaar aan. De bewonersvereniging kan de bewonersraden en VvE’s ondersteunen. Waar nodig neemt de bewonersvereniging ook initiatief tot oprichting van bewonersraden.

Wat doet de bewonersvereniging?

We reageren regelmatig op voorstellen van Woonbron Spijkenisse en geven Woonbron zelf ook adviezen en voorstellen. Daarnaast maken we afspraken met Woonbron over een optimale dienstverlening aan de huurders en ex-huurders.

De bewonersvereniging geeft ook regelmatig informatie en adviezen aan haar leden:

  • Twee keer per jaar uitgave Woonkoerier over onze activiteiten en de resultaten van ons werk
  • Ledenbijeenkomsten over diverse onderwerpen
  • Twee keer per jaar ledenvergadering

Menu

Over De Samenwerking