Thema’s

Prestatieafspraken Nissewaard

In 2021 is er wederom getekend nieuwe prestatieafspraken Nissewaard. Gezamenlijk zaten wij met Woonbron en de gemeente Nissewaard aan tafel voor deze prestatieafspraken. Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd; er moet overleg zijn tussen de gemeente, Woonbron en de huurdersvereniging. In de woonvisie van de gemeente Nissewaard staat, wat de ambities van de gemeenten zijn voor de woningmarkt. De huurdersvertegenwoordiging is een gelijkwaardige gesprekspartner in het maken van de prestatieafspraken. Op onze website kunt u de vernieuwde prestatieafspraken nalezen.

Respijtzorg:

Tijdens de prestatieafspraken heeft De Samenwerking ook het onderwerp “respijtzorg” aangekaart en de problematiek die hierin speelt. Als gevolg hiervan zijn we met gemeente Nissewaard en Woonbron in gesprek. Respijtzorg heeft voor verschillende gemeentes een andere invulling. Mantelzorg valt onder respijtzorg.

Mantelzorgers heb je in verschillende categorieën onder meer:

  • ouder mantelzorgers,
  • werkende mantelzorgers,
  • jonge mantelzorgers
  • allochtone mantelzorgers.
  • Ouderen mantelzorgers
  • Mantelzorgers van mensen met dementie
  • Mantelzorgers van mensen met psychische aandoening/verslaving
  • Mantelzorgers van zorg intensieve kinderen
  • Mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase

Hierin zien wij vanuit onze ervaringsdeskundige dat er nog belangrijke aandachtspunten zijn. Ook is overlappend de PGB Jeugdwet. Ook dit is aangemerkt bij gemeente Nissewaard en zijn er positieve ontwikkelingen.

Menu

Thema’s